MËNYRAT E PAGESËS

Ne kemi një mënyrë të thjeshtë dhe të sigurt të pagesës.

Me korrier – vetëm për qytetin e Sarandës. Ju paguani vetëm mbasi produkti është dorëzuar tek ju. Kjo mënyrë ju ofron sigurinë më të
madhe të mundshme. Nuk ka nevojë për kartë krediti apo llogari bankare dhe përseri përfitoni nga shumlloshmëria e produkteve dhe çmiemet e lira që ne ofrojmë.